Inrichting van ons onderwijs


Organisatie van ons onderwijs
Aanbod voor het jonge kind
Extra ondersteuning van leerlingen
Breinstein / Leren in verbinding
 

Breinstein / Leren in verbinding


Meer- en hoogbegaafde leerlingen die van basisscholen met plusklassen komen, slagen vaker zonder vertraging voor het vwo. Van de scholieren die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze zakken terug naar de havo. Dat is gebleken uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, de Universiteit Maastricht en het National Talent Centre of the Netherlands. Onderwijsstichting Arcade springt hier al een aantal jaren op in met het Breinstein onderwijs.

Er wordt gewerkt met twee speciale groepen die zich richten op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafden. Een groep van vier specialisten verzorgt de lessen.
Er wordt ingezet op het ‘leren om te leren’. Alle kinderen die deelnemen aan het Breinstein-onderwijs kunnen goed leren, maar wanneer het lastig wordt haken ze vaak af. Als ze dan bijvoorbeeld naar het vwo gaan, lopen ze vaak vast omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Bij Breinstein leren ze dan ook om op momenten dat het moeilijk wordt toch door te zetten. Er worden daarbij verschillende onderdelen gehanteerd. Zo gaan de kinderen aan de slag met de executieve functies. Hierbij kan gedacht worden aan het doorzetten, plannen, flexibel zijn en dingen doen vanuit je gevoel.


Schoolwerk 


De kinderen komen op dinsdagochtend bij elkaar op verschillende locaties in Coevorden en Hardenberg. Onze school is één van die locaties.
Er wordt gestart met het bespreken van het schoolwerk. We noemen dat ook bewust zo, omdat het opdrachten zijn die ze op de eigen school moeten uitvoeren. Ze krijgen daar op school tijd voor om aan te werken. Bepaalde taken die ze goed beheersen hoeven ze niet uit te voeren en in plaats daarvan geven wij ze uitdagende opdrachten waarmee ze dan op de eigen school aan de slag kunnen.

Bekijk voor meer informatie de filmpjes hieronder.
 
 


Bekijk hieronder een voorbeeld van een les:Bekijk hieronder een voorbeeld van een les:Voorbeeld van een les