Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Er zijn geen kosten aan onze school verbonden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de NT2-schoolgids >>