Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Onze school maakt deel uit van een NT2-scholengroep. Dit zijn:

obs De Smeltkroes - Aalden - www.desmeltkroes.nl    

en


obs De OpStap - Heemserveen - www.opstap-hardenberg.nl