Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Jeugdgezondheidszorg


Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij hen terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. 

Klik hier voor informatie van de GGD IJsseland (Overijssel) >> 
 
Klik hier voor informatie van de GGD Drenthe >>